The Student Village

October 21, 2019

Er staan heel wat veranderingen te gebeuren in het Brugse studentenlandschap. Brugge Leeft verandert in Jong Volk, The Student Village op het beursplein opende zijn deuren, een nieuw jongerenplatform wordt gelanceerd en de binnenstad wordt steeds meer het creatieve territorium van jonge Bruggelingen. Wij spraken met Manon Billiet en Luka Franck, coördinatoren van The Student Village; Mathijs Goderis, schepen van Jeugd in Brugge; en Mathias Timmermans, coördinator van Brugge Leeft/Jong Volk.
 

 


The Student Village

Manon Billiet: “In 2013 signaleerden de Stuvo’s van de Brugse hogescholen en studentenclubs dat er ruimte te kort was voor studenten. Koten zijn er voldoende, maar een laagdrempelige plaats waar studenten samen kunnen komen ontbrak. Het vorige stadsbestuur heeft daar gehoor aan gegeven en ervoor gezorgd dat het oude politiecommissariaat op het Beursplein gerenoveerd werd. Gebenoveerd eigenlijk, want het is een energiezuinige renovatie. De oude cellen zijn omgevormd tot een fuifzaal, die we toepasselijk Cachot zullen dopen (lacht). Studenten zullen er kunnen fuiven, cantussen, DJ-sessies houden of quizzen, wat ze maar willen. De zaal zal voordelig af te huren zijn voor studentenclubs en erkende Brugse jeugdverenigingen. Ook anderen kunnen Cachot afhuren, maar dan zonder de voordelige tarieven die studenten krijgen. Voor de uitbating van de fuifzaal werken we samen met Het Entrepot. Op de eerste verdieping – die uitgebaat wordt door Brugge Studentenstad zelf - zijn vier vergaderzalen en een multifunctionele ruimte die we ‘Student Studio’ noemen. Studenten zullen deze ruimtes kunnen gebruiken om te studeren, taken te maken, hun gsm op te laden, te lezen, af te spreken met iemand, iets te drinken… whatever! Het moet een laagdrempelige ontmoetingsruimte worden. We denken ook aan filmavonden, yoga, gezelschapsspelletjes enzovoort. Rustige activiteiten voor kleinere groepen. Op 26 september opende The Student Village haar deuren. Van 12 tot 16 uur was er een opendeurdag voor hogeschoolstudenten. Iedereen met een geldige studentenkaart van een Brugse hogeschool mocht hier dan ‘s middags gratis lunchen. Ondertussen draaide er een DJ in fuifzaal Cachot. Studenten konden alles verkennen, studentenclubs informeerden hen over hun werking en er was leuke randanimatie. Om 16u30 was er een officiële opening met het stadsbestuur en genodigden. Om 17u30 zetten we het feestje verder op ‘t Zand. Want daar ging de Student Welcome door…”

 

Student Welcome

Manon Billiet: “Vorige jaren was er ook een Student Welcome, maar dat was in de Magdalenazaal. Nu zal het groter zijn. En in openlucht. Onze site op ‘t Zand heeft een capaciteit van 2000 man, dus het academiejaar zal geopend worden met een knaller! We werken samen met Suburb Soundz en namen zoals Flo Windey en Yolotanker staan op het programma!”

 

Studenten in de binnenstad

Mathijs Goderis: “Belangrijk aan de Student Welcome op ‘t Zand is het signaal dat we ermee uitzenden: jongeren welkom in de binnenstad! Vroeger werd alles wat lawaai maakte verbannen naar de stadsrand. Nu willen we meer dan ooit het jong geweld horen binnenin het Brugse ei. Een andere illustratie daarvan is het Urban Arts Festival. Vroeger was dat in Het Entrepot. Nu zeiden we: nee, hop, op het meest centrale plein, de Burg. De locatie van The Student Village sluit daar bij aan. Het was misschien logisch geweest een studentenhuis te bouwen achter het station, omdat daar veel hogescholen zitten. Maar toch hebben we gekozen voor het Beursplein. Pal in het kloppend hart van Brugge. Zo trekken we jongeren letterlijk de stad in, en creëren we hier een mix van studenten, Brugse jongeren, Brugse ouderen… Bruggelingen!

 

De dood van Bruges-La-Morte

Mathijs Goderis: “Niemand wil leven in een dode stad. Het laatste wat mag gebeuren is dat de binnenstad bestaat uit dagjestoeristen, paardenkoetsen en reitjesbootjes. Brugge moet levendig blijven om leefbaar te zijn. Brugge bruist. Er zijn ongelooflijk veel getalenteerde jongeren op een creatieve manier bezig hier. Zo is er bijvoorbeeld een wervelende skatescene! De komende zes jaar wil ik dat in de verf zetten met het jeugdbeleid.”

 

Manon Billiet: “Studenten moeten zich door projecten als The Student Village welkom voelen. Want dat zijn ze. Studenten in Brugge zijn belangrijk voor de toekomst van de stad. Een stad moet leven, en dat doet hij pas als alle lagen van de bevolking voldoende vertegenwoordigd zijn. Die filosofie wordt ook gedragen door het stadsbestuur.”

 

Mathias Timmermans: “Het historisch centrum lijkt vaak de enige focus te zijn in Brugge. Maar gebouwen leven niet. Wat dikwijls onderbelicht blijft is dat Brugge de derde stad is van Vlaanderen, en tussen de middeleeuwse gebouwen leeft dus heel wat volk. Jong volk! Wij gaan dan ook op zoek naar hun verhalen.”

 

“Jong volk wil jongeren informeren wat jong zijn in brugge betekent. Niet alleen concerten maar bijvoorbeeld ook projecten. Hiervoor zijn we een website aan het ontwerpen, die wordt op het einde van het jaar gelanceerd, maar de 26e september komt er alvast een teaserwebsite online. Daar kun je de volgende maanden ontdekken wat je zoal kan verwachten in het najaar. Ook de Student Welcome en de opening van The Student Village gaan door op 26 september. Het wordt een jeugdig explosieve dag in de Brugse geschiedenis (lacht). Jong Volk zal zich daarnaast concentreren op herkenbare verhalen van jongeren. We zijn, samen met Sarazon, bezig met een aantal docu’s over jonge mensen in Brugge (‘The Young Ones’). De verhalen zijn uiteenlopend. Zo hebben we bijvoorbeeld twee Afghaanse jongeren gevolgd. Zij ervaren Brugge op een andere manier dan geboren Bruggelingen, maar zijn evengoed Bruggeling. We willen een divers beeld schetsen van deze mooie stad. Via de website zullen jongeren ook ideeën kunnen insturen, wij proberen ze dan tegemoet te komen. Dat is een verschil met Brugge Leeft, we willen een tweerichtingsverkeer - een stad voor en door jongeren…”

 

Mathijs Goderis: “Jong Volk wil inderdaad jongeren de stad doen kneden. Praktisch bestaat het uit twee luiken. Enerzijds is er een fysiek netwerk in de stad met verschillende partners: culturele instellingen, maar evengoed het CAW, jeugdbewegingen, The Student Village, enzovoort. Alles dat enigszins een raakvlak heeft met jeugd. Anderzijds is er een online luik. Vroeger had Brugge Leeft een online evenementenkalender. We hebben echter gemerkt dat die weinig gebruikt wordt. Ik ben ervan overtuigd dat activiteitenkalenders sowieso achterhaald zijn. Het gaat tegenwoordig meer via sociale media. Daarom zullen we een website lanceren waarop verschillende content gedeeld wordt, waaronder evenementen. Dat platform zal een manier zijn om meer jongeren te betrekken, maar ook om meer jongeren te bereiken. En vooral: om enkel info te geven die voor hen relevant is.”

 

Manon Billiet: “De omvorming van Brugge Leeft naar Jong Volk zal ook zorgen dat hogeschoolstudenten beter hun gading vinden in Brugge. Het nieuw platform zal heldere content leveren die relevant is voor jongeren… Jongerenproof! (lacht) Daarom zal het goed aanslaan, denk ik. Jongeren zullen zich erin herkennen: ‘Als ik naar dit platform ga vind ik direct wat voor mij interessant is’. Enerzijds zal het een gids zijn door de jongerenevenementen, cafés etc. in Brugge, anderzijds zal het inhoudelijk een blik werpen op medestudenten. Door die reportages van The Young Ones, bijvoorbeeld. Jongeren zullen zowel onderdeel van de redactie zijn als doelpubliek.”

 

Participatief beleid

Mathias Timmermans: “Een groot aandeel van Jong Volk zal dus afhangen van de jongeren zelf! Omdat we geloven dat jongeren evenveel voor de stad kunnen betekenen als de stad voor jongeren.”

 

Mathijs Goderis: “Ook ik wil in mijn beleid de jonge mensen zo veel mogelijk betrekken. Dat de jeugd initiatief neemt. Ik wil ze daartoe stimuleren en kaders scheppen waarbinnen ze hun creativiteit kunnen uiten. Daarvoor is uiteraard een kleine mentaliteitswijziging nodig, maar die is wel gestaag aan het komen, voel ik. De Jeugddienst, bijvoorbeeld, zit op dezelfde lijn. Zij ijveren voor een kindvriendelijke stad waarbij iedereen participeert. Ook Het Entrepot is gewijzigd van koers. In het begin van deze legislatuur hebben ze een visie uitgeschreven waarin ze verklaarden dat ze radicaal de focus willen verschuiven van programmatie naar participatie. Concreet: samen met jongeren dingen in elkaar steken, jonge kunstenaars een forum geven, een stem! Cool stuff. Een uiting hiervan was Konvooi, en voor een stuk ook Signaal.”

 

Manon Billiet: “Ook The Student Village zet in op die participatieve medewerking! Een huis voor een door studenten, zo willen we het. Luca Franck zal hiervoor verantwoordelijk zijn bij ons. We hebben de infrastructuur, we hebben de fundamenten voor wat zou kunnen zijn. Maar we willen dat de ideeën vanuit de studenten zelf komen. We willen de studenten in onze denktanks en werkgroepen. Dat is al gebeurd in juni en augustus dit jaar. Vanuit studenten was er de vraag om tot laat te blokken, en ook op zondagen, wanneer de bib gesloten is. Wij hebben een zaal ter beschikking gesteld, en enkele studenten hielden er tot middernacht permanentie. Onze deuren zijn altijd open, je kunt alle ideeën vragen, en wij proberen het te regelen. Wij leggen niets op, maar helpen de initiatieven van studenten te verwezenlijken. Want pas dan zal het gebouw door hen gedragen worden. Daarom is het komende jaar voor ons een verrassing. Het is er, en we hopen dat er veel toffe dingen gaan gebeuren. Maar dat hangt van de studenten zelf af.”

 

www.bruggestudentenstad.be – ook voor het reserveren van zalen in The Student Village

Volg Brugge Studentenstad op Facebook en Instagram om op de hoogte te blijven van evenementen.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload